FRÅN PLANERING TILL VERKLIGHETHÖSTREA

alla fleråriga växter    - 30 %Mycket nyheter och specialiteter i vårt växturvall

Nya ekologiska VIIDAKKOTOHTORI -
kompost- och jordförbättrareprodukter

Se mera på Produkter- och Aktuellt-sidorna.

TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGAR
  • grönannläggningar
  • markarbeten; dränering, schaktning…
  • stenanläggningar
  • träkonstruktioner; pergolan, terasser, staket…

Vänligen kontakta oss med telefon; Reijo Mustonen 0400 455299.
Vi svarar till e-mailfrågorna med telefon, med e-mail bara tidvis.
Vänligen sätt telefonnumret till e-mail, tack.

Besöksadress

Piha-Center
Röjarevägen 1
06450 Borgå

GSM    0400 455 299
Email    info@piha-center.fi

Postadress

Piha-Center Mustonen Oy
Emsalövägen 438
06950 Emsalö.